Հայրենիք

Հայրենիք

Saturday, January 28, 2012

Ո՞վ Է Երանելին.

  Աշխարհի վրայ մարդ արարածը միշտ ալ եղած է ցանկութիւններով եւ կիրքերով լի արարած մը,որուն ցանկութիւնները կը մնան անվերջ մինչեւ իր վերջին շունչը:
  Մարդիկ իրենց կիրքերով լեցուած երանի կուտան այն բաներուն, որոնց չեն հասած տակաւին, սակայն բնաւ չեն մտածած այդ գեղեցիկ պատկերին ետին գտնուող հոգիին մասին, որ կը մնայ մութ եւ ծածուկ:
 Արտաքին գեղեցկութիւնը եւ նիւթականը երանելի բնոյթ մը դարձած են ժողովուրդին մօտ, որոնք ցուցամոլութիւնով լեցուն կեանքը կը սիրեն ապրիլ.
 Ինծի համար՛ երանելին այն անձն է որ հոգեկան խաղաղութիւն ունի, որովհետեւ հոգեկան խաղաղութիէնն է , որ զինք ուրախ, հանգիստ եւ խաղաղ պիտի պահէ  իր կեանքին ընթաձքին. ոչ թէ արտաքինը' որ պիտի մաշի ու հալի կեանքին վերջաւորութեան. Ասոր կողքին, Երանելի արարած կը թուի ինծի, անիկա' որ Սիրել գիտէ ու կը Սիրուի:

No comments:

Post a Comment